Turbina

O turbini

turbine

Opis

Na području vetroparka biće postavljena 21 turbina nemačke kompanije Senvion, renomiranog proizvođača vetroturbina ( raniji naziv Repower). Kompanija ima odličnu saradnju sa Senvionom, te su njihove turbine već postavljene u Elicio vetroparkovima u Belgiji i Francuskoj. Predstavnici kompanije Senvion nekoliko puta su posetili opštinu Alibunar kako bi se upoznali sa stanjem na terenu i putnim pravcima kojim će turbine biti transportovane. Senvion proizvodi i prodaje turbine od 2001. Godine.

Dispozicija vetrogeneratora predviđena je u tri reda po sedam vetrogeneratora, u pravcu jugoistok – severozapad. Minimalno rastojanje između redova biće 800 metara, a između turbina 400 metara.

Svaki vetrogenerator će se sastojati od 3 elise, glavčine, nosača rotora, ležaja zakretnog mehanizma, kućišta rotora, glavnog ležaja, glavne osovine, prenosnika (multiplikatora), kočionog diska, prenosne spojnice, generatora, servisne dizalice, meteoroloških senzora, nosećeg stuba, zakretnog diska, zakretnog zupčanika, noseće ploče gondole i druge opreme potrebne za normalno funkcionisanje vetrogeneratora.

Veza između vetrogeneratora i priključak na srednjenaponsku mrežu planirane su podzemnim kablovima 33 kV do objekta srednjenaponskog postrojenja 33kV i preko transformacije 33/110kV na 110kV koja će se graditi za potrebe vetroparka.

Transport turbine od nemačke luke Hamburg do luke Pančevo obaviće se specijalnim transportim baržama, dok će specijalan transport kroz Srbiju biti domaćoj renomiranoj kompaniji koja ima sve neophodne dozvole za specijalni transport. O vremenu i maršruti transporta građani će biti blagovremeno obavešteni na prezentaciji koju će održati predstavnici kompanija, na oglasnim tablama, kao i na internet prezentacijama i sredstvima javnog informisanja.