Regulativa

Zakonska regulativa

zakonoenergetici

Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/2014)

akcioniplan

Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije.

podsticajne-mere-za-proizvodnju-ee

Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije.

uredba-elektricna-energija

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.

ugovor-o-otkupu-ee

Uredba o ugovoru o otkupu električne energije.

Sadržaj datoteke:
– Model ugovora
– Prilog uz model ugovora