Opština Alibunar

Opština Alibunar

Opština Alibunar se nalazi u Vojvodini, u Južnobanatskom okrugu, između Pančeva i Vršca. Ukupna površina opštine Alibunar je 604 kvadratna kilometra. Opštinu čini 10 naselja: Alibunar, Vladimirovac, Banatski Karlovac, Seleuš, Ilandža, Novi Kozjak, Nikolinci, Lokve, Janošik i Dobrica.

Prema popisu iz 2002. godine u Alibunaru živi 22 954 građana. Struktura stanovništva je multinacionalna, a osim Srba, značajan udeo u broju stanovništva zauzimaju Rumuni i Slovaci.

Sa predstavnicima svih nacionalnih zajednica kompanija Elicio ima odličnu komunikaciju, a projekat Alibunar njihovu podršku da se realizuje.