O projektu

Dobrodošli na internet prezentaciju vetroparka Alibunar!

Cilj ove prezentacije je da javnosti predstavimo vetropark Alibunar (42 MW) tokom izgradnje, razvoja i operativnog rada.

Na stranama ove prezentacije možete naći sve o projektu,  ishodovanim dozvolama, investitoru- belgijskoj kompaniji Elicio, potrebnim merama i dokumentima za zaštitu životne sredine, opštini u kojoj radimo, kao i fotografije i video snimke sa najbitnijih događaja.

Osim prezentacije projekta, osnovna namena ovog sajta je interaktivna komunikacija sa svim zainteresovanim stranama, a naročito sa stanovnicima opštine Alibunar na čijem području je predviđena izgradnja vetroparka Alibunar. Upravo zbog činjenice da radimo u multinacionalnoj sredini, na ovoj prezentaciji dostupne su stranice na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku, kao i više ponuđenih načina za komunikaciju.

Najnovije vesti

  • Napreduje izgradnja VE Alibunar

    Nakon nepovoljnih vremenskih uslova krajem marta, kompanija Elicio nastavila

  • Kompanija Elicio na Međunarodnim danima investicija i energetike

    Generalni direktor kompanije Elicio NV Ludo Vandervelden, predstavio je

  • Instalirana prva turbina u vetroparku Alibunar

    Instalacija prve, od ukupno 21 vetroturbine, u okviru kompleksa